Jižní Čechy

Díky množství památek a nádherné přírodě má tento kraj, který leží poblíž hranic s Rakouskem a Německem, zejména rekreační charakter. Proto je vyhledávaným cílem turistů z celého světa, kteří zde najdou mnoho šancí relaxovat a potěšit se něčím pěkným. Kraj má co nabídnout: starobylá města, majestátní gotické kostely, renesanční zámky, kláštery, unikátní kolekce drobné architektury, památky lidového stavitelství i zajímavé technické stavby včetně unikátních rybničních systémů. Díky poloze v samém centru Evropy se na tomto území propojily vlivy germánského a anglosaského severu s vytříbeným uměním italských renesančních mistrů. To vše se otisklo do „zdravé“ duše kraje, kde nikdy nepřevažoval těžký průmysl, nýbrž zemědělství a péče o krajinu a památky. Dvě místa v kraji jsou již zapsána na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO a další se o tento prestižní zápis ucházejí. Zároveň jsou jižní Čechy významným centrem vzdělání – je zde mnoho škol v čele s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, která má osm fakult s téměř 11 tisíci studenty ve více než 200 oborech, takže její architektonicky ceněný kampus je plný života a naděje.

https://www.jiznicechy.cz/en/

https://www.jcu.cz/?set_language=en

 

České Budějovice

Největší město Jihočeského kraje leží na soutoku dvou řek – Vltavy a Malše, což předurčuje jeho malebnost. Je statutárním městem a správní metropolí Jihočeského kraje, žije v něm téměř sto tisíc obyvatel. Bohatou historii královského města připomínají význačné architektonické stavby budované od 13. století. České Budějovice založil roku 1265 český král Přemysl Otakar II. a hned od začátku těžily z výhodné geografické polohy na obchodních stezkách. Staly se místem četných obchodů a nositelem výsostných práv udělených králem, mimo jiné práva vařit pivo. Výnosy plynuly také z obchodu se solí a suknem, rybníkářství a rozsáhlé těžby stříbra. Za třicetileté války se dokonce České Budějovice na čas staly metropolí Čech (dokonce se zde ukrývaly korunovační klenoty), avšak tuto slavnou éru ukončil v létě roku 1641 rozsáhlý požár, při němž shořely dvě třetiny města. Jeho význam pak posílil konec 18. století, kdy se stalo sídlem biskupa nové diecéze. V 19. století rozvoji napomohla první evropská koněspřežní železnice, která spojila České Budějovice s hornorakouským Lincem a společně s vltavskou plavbou urychlila přepravu zboží mezi severem a jihem.

Tyto významné momenty zůstávají otištěny v architektuře tohoto města, jehož centrum je památkovou rezervací. Nejstarší částí je Piaristické náměstí s dominikánským klášterem, v jehož těsné blízkosti leží rozlehlé čtvercové náměstí Přemysla Otakara II., které je považováno za jeden z vrcholů středověkého urbanismu u nás. Lemují ho domy s typickým podloubím a uprostřed náměstí stojí barokní Samsonova kašna, jež patří k největším v Čechách. Nejkrásnější pohled na historické centrum i do širého okolí je z blízké Černé věže postavené v 16. století. V Českých Budějovicích sídlí světoznámé firmy s dlouhou tradicí, například Koh-i-noor Hardtmuth (jeden z největších světových výrobců uměleckých, školních a kancelářských potřeb), Budějovický Budvar, strojírenský Robert Bosch nebo významná potravinářská firma Madeta. Město je též důležitým centrem kultury a gastronomie. Velmi oblíbeným cílem turistů je 10 kilometrů vzdálené město Hluboká nad Vltavou s velkým pohádkovým zámkem a širokou nabídkou odpočinku včetně wellness a golfu.

http://www.c-budejovice.cz/en/stranky/welcome-page.aspx

https://www.hluboka.cz/en/

https://www.zamek-hluboka.eu/en

 

Třeboň

Lázeňské město má vzácně zachovalé historické jádro, v jehož středu je náměstí s měšťanskými domy. Uprostřed stojí renesanční kamenná kašna a barokní mariánský sloup, centrum je obklopené městskými branami a zčásti malebnými partiemi zdí, bašt a příkopů. Návštěvníky láká i rozlehlý renesanční zámek s velkým parkem a nedalekou Schwarzenberskou hrobkou či pivovar Regent poblíž břehu monumentálního rybníka Svět, po němž je možné svézt se lodí. Největšího rozmachu dosáhla Třeboň v 16. a na počátku 17. století, zejména za vlády posledních dvou Rožmberků, bratrů Viléma a Petra Voka z Rožmberka. Nová éra rozkvětu nastala v období Jakuba Krčína z Jelčan, jednoho z hlavních tvůrců důmyslné soustavy rybníků. Rovinatá krajina Třeboňska je totiž cenným důkazem, že lze tradiční přírodní hodnoty harmonicky propojit s výsledky lidské aktivity a rozumného hospodaření.

Třeboňská pánev je zároveň jedním z nejbohatších nalezišť rašeliny a slatiny v České republice. Slatina má blahodárné účinky na lidské tělo a jejích vlastností využívá lázeňství mnoho let – a právě na tomto přírodním zdroji je založena zdejší lázeňská tradice. Rozvíjejí ji Slatinné lázně Třeboň, s. r.o., zahrnující dva lázeňské domy: komornější Bertiny lázně poblíž náměstí a velký komplex Lázní Aurora s rozsáhlým parkem. Novou architektonickou dominantou lázní Aurora je vyhlídkový výtah do výšky 24,85 metru, odkud je nádherný výhled na město, rybník Svět a krásnou krajinu v okolí.

http://www.mesto-trebon.cz/

http://www.mesto-trebon.cz/cz/historie-mesta-a-pamatky/pamatky/zamek.html

https://www.laznetrebon.cz/en

 

Český Krumlov

Malé, ale kosmopolitní město s jedinečnou atmosférou, je od roku 1992 zapsáno na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Kvůli blízkosti hranic s Rakouskem, které od poloviny minulého století tvořily „železnou oponu“, nebyl totiž až do roku 1990 politicky žádoucí jeho rozvoj, a proto si do současnosti zachovalo svoji unikátní středověkou podobu. Novodobé rekonstrukce se pak odehrály v souladu s přísnými pravidly památkové péče. To z Českého Krumlova učinilo unikát, který každoročně přijíždějí obdivovat miliony turistů z celého světa.

Zásadní dobou rozkvětu bylo období pánů z Rožmberka (1302 – 1602), kteří z Českého Krumlova učinili své sídlo. Městu a zámku, což je nyní druhý největší hradní a zámecký komplex v České republice, vtiskli neopakovatelnou podobu italské renesance. Na konci 17. století, během panování rodu Eggenbergů, bylo mj. postaveno barokní divadlo (nyní nejstarší svého druhu na světě) a přebudována zámecká zahrada. V době Schwarzenbergů získal Český Krumlov svou barokní podobu a pak už se od 19. století kromě zrušení hradeb a bran žádné zásadní změny neodehrály. Proto se ve městě zachovaly dlážděné křivolaké uličky, romantická zákoutí a mimořádně cenný komplex měšťanských domů (více než 300 památkově chráněných objektů v historickém centru) s impozantní dominantou zámku nad meandrem řeky Vltavy. Český Krumlov rovněž patří k nejvýznamnějším kulturním centrům České republiky: velmi známými galeriemi jsou Egon Schiele Art Centrum a International Art Gallery, jedinečný je letní divadelní program na otáčivém hledišti v zámeckém parku a řada hudebních festivalů a historických slavností. K zajímavostem vyprávějícím o zvláštnostech kraje patří také Muzeum vltavínů a evropským unikátem je komorní Museum Fotoatelier Seidel, které skrývá příběh o počátcích fotografie. Nachází se přímo v domě, kde žili průkopníci tohoto řemesla a zanechali cenný odkaz podoby česko-německo-rakouského pomezí od konce 19. století. Návštěvníci se zde mohou nechat vyfotografovat v autentickém prostředí a zapůjčit si i dobové oblečení.

http://www.ckrumlov.info/docs/en/zakinf.xml

https://www.zamek-ceskykrumlov.eu/en

http://www.seidel.cz/docs/cz/seidel_home.xml

http://www.vltaviny.cz/en/

 

Hluboká nad Vltavou

Velice atraktivním cílem blízko Českých Budějovic je městečko Hluboká nad Vltavou, které už zdálky láká svým pohádkovým zámkem, jedním z nejslavnějších v České republice. Počátky města se datují do 13. století a významně se do jeho historie zapsal především rod Schwarzenbergů, jehož majetkem se zámek Hluboká stal v 17. století. Inspirován svými cestami do Anglie, nechal kníže Jan Adolf II. Schwarzenberg s manželkou, kněžnou Eleonorou, přestavět tehdy barokní zámecký areál v duchu romantické novogotiky podle vzoru anglického Windsoru. Tato podoba zámek proslavila natolik, že si ho velmi oblíbili čeští a zahraniční filmoví tvůrci, takže je kulisou mnoha pohádek. Roku 2009 se na pozvání Karla Schwarzenberga stal i dějištěm zasedání ministrů zahraničních věcí Evropské unie. Za pozornost stojí bohatě vybavený interiér zámku, jehož zvláštností je, že stěny a stropy jsou zdobeny dřevořezbami a ušlechtilým dřevem. Přístupné jsou i autenticky zařízené soukromé pokoje posledních majitelů Hluboké, knížete Adolfa a jeho manželky Hildy. V suterénu je zajímavostí zámecká kuchyně s cukrárnou a osobním i jídelním výtahem z počátku 20. století.

K zámku přiléhá architektonicky zajímavá Alšova jihočeská galerie, která sídlí v bývalé neogotické jízdárně postavené v polovině 19. století. Má ve sbírkách především rozsáhlou kolekci gotického umění z jižních Čech a Šumavy, kterou doplňují díla českého a evropského umění 16. až 19. století, včetně pozoruhodného souboru holandského malířství. Galerie má též významnou kolekci českého moderního umění. K dalším zajímavostem Hluboké nad Vltavou patří golfové hřiště, jeden z nejkomplexnějších sportovně relaxačních areálů na jihu Čech, wellness hotel či velký rybník Bezdrev, na němž se hojně provozují vodní sporty, například jachting.

V těsné blízkosti zámku stojí čtyřhvězdičkový romantický Hotel Štekl, který je začleněný do zámeckého parku a postavený v identickém stavebním stylu jako zámek. Některé jeho pokoje jsou dokonce zařízené ve stejném stylu, jako je interiér zámku Hluboká. Je využíván nejen k ubytování náročnější klientely, ale také k pořádání firemních akcí.

https://www.hluboka.cz/en/

https://www.zamek-hluboka.eu/en

https://www.hluboka.cz/en/activities/6-alsova-jihoceska-galerie

https://stekl.hotel.cz/accommodation

 

Národní podnik Budějovický Budvar

Pivovar založený v roce 1895 je klíčovým podnikem, který náleží k republikovému „rodinnému stříbru“. Nejdůležitějším a nejznámějším pivem ze široké nabídky Budějovického Budvaru je světlý ležák značky Budweiser Budvar, který se vyváží do více než 50 zemí celého světa. Kvalitu jeho výrobků zajišťuje vybraný moravský slad, hlávkový žatecký chmel a voda z artéských studní čerpaná z hloubky 300 metrů. Doba „ležení“ ve sklepě trvá devadesát dnů. Velmi populární jsou exkurze, které návštěvníky názorně provedou výrobními halami a jejichž součástí je také ochutnávka a návštěva muzea. Kromě přilehlé originální pivnice Budvarka si lze pivo této značky samozřejmě objednat v mnoha restauracích ve městě – do světové mapy kulturní gastronomie patří zejména Masné krámy v samém centru města.

http://www.visitbudvar.cz/en/