Program konference je zaměřen na problematiku stárnutí obyvatel, které představuje klíčové téma a zasahuje do všech oblastí života lidí v České republice.

Program online konference  CZ
Program ENG
Sborník anotací

Klíčovými tématy konference jsou nové trendy a příklady dobré praxe v péči o seniory v pobytových zařízeních s ohledem na zapojení multidisciplinárních týmů, a to v České republice, ale též ve vybraných státech Evropy – zejména Rakouska, Anglie, Švédska, Dánska aj.

Cílem konference je podněcovat a rozšiřovat rozvoj nových trendů a inovativních postupů v rámci péče o seniory a tím přispět ke zvýšení kvality poskytovaných služeb i ke zvýšení kvality života samotných seniorů.